1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceB9/5K6zsSxl1Id2LjG5xu2
Dòng thời gian
Diễn đàn
1
1
THÔNG BÁO
Diễn đàn bắt buộc phải chuyển sang chế độ kiểm duyệt trước. Theo đó, nội dung các thầy cô gửi lên sẽ được đi qua bộ phận kiểm duyệt trước khi xuất hiện trên trang web. Rất mong các thầy cô hiểu và thông cảm.

Lí do phải chuyển sang chế độ kiểm duyệt: Những ngày gần đây, xuất hiện một số tài khoản do các trường tạo ra nhưng lại đưa những nội dung không lành mạnh. Chúng tôi đang phối hợp với các bộ phận mạng lưới để điều tra và xử lí.