1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceB9/5K6zsSxl1Id2LjG5xu2
Dòng thời gian
Diễn đàn
1
1
Trái tim người Thầy
Mỗi đứa trẻ sinh ra như một chiếc hộp bí ẩn. Có những mảnh ghép bên trong. Một số mảnh thì bị vỡ, một số bị mất hoặc còn bị giấu kín. Nhưng TRÁI TIM của người Thầy có thể sắp xếp lại chúng thành bức tranh, tìm ra những mảnh ghép còn thiếu... Chỉ ra cho đứa trẻ thấy nó có thể thành người tuyệt vời như thế nào.

Công việc của người Thầy không chỉ là truyền dạy tri thức, bằng cách làm đầy chiếc hộp bằng những mảnh ghép. Mà là, ghép chúng lại với nhau thành một tác phẩm nghệ thuật.