1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceB9/5K6zsSxl1Id2LjG5xu2
Dòng thời gian
Diễn đàn
1
1
Thông báo v/v bảo mật hệ thống vnEdu

Kính gửi quí thầy/cô, 

Hiện tại, BQT vnEdu kiểm tra trên hệ thống có rất nhiều tài khoản giáo viên đang sử dụng mật khẩu khởi tạo ban đầu để đăng nhập và làm việc trên hệ thống vnEdu và có hiện tượng quản trị nhà trường đăng tải các thông tin liên quan đến tài khoản, mật khẩu các giáo viên lên website của trường. Bên cạnh đó, thời gian gần đây có sự việc PHHS trường THCS Bà Đình Quận Ba Đình, Hà nội (đang sử dụng phần mềm sổ liên lạc điện tử của đơn vị khác) nhận được tin nhắn từ nhà trường với nội dung “Con ông bà học ngu như bò”, xem link bài tại đây. Do đó, để nâng cao tính bảo mật cho tài khoản và mật khẩu trên hệ thống vnEdu. Tránh trường hợp bị người khác sử dụng tài khoản để khai thác và thay đổi dữ liệu, BQT vnEdu sẽ thực hiện các công việc sau:

  1. Thiết lập lại toàn bộ mật khẩu khởi tạo của các giáo viên đang sử dụng mật khẩu này để đăng nhập và làm việc trên hệ thống vnEdu.
  2. Khóa chức năng Xuất mật khẩu khởi tạo ra file excel (Quản lý nhân sự -> Nhập/xuất) trên ứng dụng Quản lý Nhân sự.

Trong trường hợp giáo viên không đăng nhập được hệ thống vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây.

Xin trân trọng thông báo!

BQT vnEdu