1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceB9/5K6zsSxl1Id2LjG5xu2
Dòng thời gian
Diễn đàn
1
1

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

hotline@vnedu.vn

Kính gửi quí thầy/cô,

Hiện tại, BQT vnEdu đã mở lại tính năng cho phép Admin nhà trường được reset mật khẩu cho giáo viên và hiển thị mật khẩu vừa được reset thông qua chức năng Reset tài khoản.

Ngoài ra, để chủ động lấy lại mật khẩu đăng nhập của mình, xin mời quí thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

1. Để sử dụng được tính năng Quên mật khẩu thầy/cô cần cập nhật đầy đủ thông tin email và số điện thoại. Cách thức thực hiện như sau:

Cách 1: Vào mục Hồ sơ nhận sự (Start/Quản lý nhân sự/Hồ sơ nhân sự) trong Quản lý nhà trường, tìm đến tên giáo viên cấn reset mật khẩu và cập nhật thông tin: số điện thoại di động, email.

Cách 2: Đối với giáo viên không vào được quản lý nhà trường, thầy/cô vui lòng liên hệ với quản trị phần mềm của nhà trường để được cập nhật thông tin hồ sơ email, số điện thoại theo hướng dẫn trên.

2. Trong trường hợp quí thầy/cô sử dụng cách thức lấy lại mật khẩu bằng email, vui lòng kiểm tra email của hệ thống trong mục Spam ạ.

Gõ Enter để gửi, Shift + Enter để xuống dòng.

QUẢNG CÁO

vnEdu © 2011-2016, sản phẩm của VNPT