1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX/Mw9JO0B89smwFvBi/XKqhoezgm|IXkKL2MFT1Eeero
Diễn đàn
1
1

Diễn đàn

Các câu hỏi không liên quan nhập vào phần thảo luận của các câu hỏi khác sẽ rất khó để nhận được trả lời của tổng đài hỗ trợ.

Đây là trung tâm chia sẻ, trao đổi mọi chủ đề liên quan phát sinh trong Mạng Giáo Dục Việt Nam. Những chủ đề cụ thể cần đưa câu hỏi vào các diễn đàn riêng trong danh sách diễn đàn bên trái để được hỗ trợ nhanh hơn .

Để biết thêm các tính năng mới cập nhật cũng như các lỗi của phần mềm đã được khắc phục hay chưa, xin mới quý/ thầy cô truy cập vào địa chỉ: http://usm.vnedu.vn
vnEdu hướng dẫn sử dụng:
1. Để khai báo Học sinh Nghỉ học, Chuyển trường trong hè, vui lòng làm theo hướng dẫn tain đây tại đây.
2. Để nhập điểm cho học sinh được chuyển đến trường ở học kỳ II, thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây.
2. Môn học chỉ có điểm ở 1 học kỳ và để điểm môn học này có thể hiển hiển thị được điểm TBCN, thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây.