1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX1S11KzZNHZIVXPwAK74D1fVRT|G4gAgIa1gKQ7cvrGn
Hướng dẫn sử dụng
0
0

Hướng dẫn sử dụng

Tại đây, các thầy/cô có thể tham khảo các tài liệu hướng dẫn liên quan đến việc khởi tạo và quản trị nội dung website trường học cũng như tài liệu hướng dẫn sử dụng Ứng dụng Quản lý trường học vnEdu.
Để tìm kiếm tài liệu hướng dẫn, cần thực hiện thao tác sau:
  • Trong form tìm kiếm gõ từ khóa tên tài liệu trong ô tìm kiếm và bấm nút Lọc
  • Trong danh sách kết quả bấm chuột vào tên của tài liệu hướng dẫn để xem nội dung chi tiết.

Để chia sẻ những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng ứng dụng Phần mềm Quản lý Nhà Trường và Quản trị website hay bấm vào link bên dưới.