1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5tFXhTOqUu6x4PZln6QJJ8QctBRx7ANGD|4hMnO5k6g
Đầu năm học mới, trường đang sử dụng hệ thống vnEdu cần thực hiện những thao tác gì?
FAQ
0
0

Đầu năm học mới, trường đang sử dụng hệ thống vnEdu cần thực hiện những thao tác gì?

Sau khi hệ thống đã được khai báo thông tin năm học mới, nhà trường cần thao tác thực hiện kết chuyển dữ liệu như sau:

1. Chọn năm học đã được khởi tạo tại góc phải bên dưới màn hình để thực hiện kết chuyển dữ liệu sang năm học mới.

2. Thực hiện kết chuyển dữ liệu lớp học, học sinh:

a. Kết chuyển lớp học:

Để thực hiện, vào menu Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học sinh/Kết chuyển lớp học.

    • Để kết chuyển các lớp của toàn trường hoặc từng khối, chọn mục Tát cả hoặc Tên khối. Khi đó, danh sách các lớp thuộc khối học đã chọn của năm học trước (VD trên là năm học 2013-2014) sẽ được hiển thị ở khung cửa sổ bên trái. Sau khi kết chuyển, danh sách các lớp học ở năm học mới sẽ hiển thị ở khung cửa sổ bên phải
    • Việc thực hiện kết chuyển thực hiện như hình minh họa dưới đấy:


http://cdn.truelife.vn/file/201407/2490416/k_t_chuy_n_l_p_h_c.png?f=p90EcO38r7Jc00nJcv2CP|GHG997WPaxbvedh|jM7mvR/LKeMu/q73ORCGFZej5O

  • Để xóa lớp học kết chuyển nhầm, bấm nút Xóa tương ứng với lớp học đó.

b. Kết chuyển học sinh: 

 Để thực hiện chức năng này từ màn hình Desktop, ta thực hiện như sau: Click vào Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học sinh/Kết chuyển học sinh. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:

http://cdn.truelife.vn/file/201312/2167884/giao_di_n_k_t_chuy_n_h_c_sinh.png?f=dq5S7|SRc0qqUaC7iTekIk6oeRvoY1VZ|w72|1gDxNsSjUqbB|lBxyLeq4Wxzn5MphrOmAN2NMcm/zEpkRiy9Q==


Để kết chuyển cho một khối học nào đó, ta chọn khối học, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các lớp thuộc khối học đã chọn của năm học trước (VD trên là năm học 2011-2012); sau đó ở phần năm học mới (VD trên là năm học 2012-2013), với cột “Lưu ban” ta chọn lớp mà học sinh sẽ lưu ban, với cột “Lên lớp” ta chọn lớp mà học sinh sẽ được chuyển lên. Sau đó ta click http://cdn.truelife.vn/file/201312/2167885/n_t_k_t_chuy_n.png?f=iPTZ4ZcDTzCA/m8rBksYl/WmyIyCIrNEwTJmcgbB/Bwn7NKiFAbIWykZGJyyy04| (Chú ý: Phải chọn lớp bằng cách tích vào ô ở cột Chọn), khi đó hệ thống sẽ tự động kết chuyển học sinh được lên lớp hoặc lưu ban đến các lớp mới đã chỉ định. 

Ta có thể hiệu chỉnh kết quả kết chuyển bằng cách click http://cdn.truelife.vn/file/201312/2167886/n_t_hi_u_ch_nh.png?f=qr23xp5U6t9jAogcFqRrHLx0RcQztIAQ14z|OAdrcPEn7NKiFAbIWykZGJyyy04| , khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện:

http://cdn.truelife.vn/file/201312/2167887/k_t_chuy_n_h_c_sinh.png?f=2tRP/lwSj2cIu|ctMV21UqYV0MUuIE2tyU|5H447d641|AfonLK/qJzrueuXI6QF


Phần danh sách ở giữa sẽ hiển thị danh sách học sinh của lớp học thuộc năm học trước, phần danh sách phía trái là danh sách học sinh lưu ban vào lớp học của năm học hiện tại, phần danh sách phía phải là danh sách học sinh được lên lớp của năm học hiện tại. Để hiệu chỉnh, chọn một học sinh và click http://cdn.truelife.vn/file/201312/2167888/n_t_quay_l_i.png?f=dbbd03QQn4Jz2qmDXWIO98j0zd9Evul95ps|Ra|edO/xJESGQj|EX/rnG6p8pPuc để đẩy học sinh vào lớp lưu ban hoặc http://cdn.truelife.vn/file/201312/2167883/n_t_chuy_n.png?f=aPb2jmZ5kXJugGdxCXsm/lLUHFgSPcXivQ3RsfJHrAM= để đẩy học sinh vào lớp được lên.

3. Kết chuyển giáo viên: 

Chức năng này cho phép Quản trị viên kết chuyển dữ liệu giáo viên từ năm học cũ sang năm học mới. Tại đây Quản trị viên sẽ chỉ ra với những giáo viên được được tham gia giảng dạy trong năm học mới. 

Để thực hiện chức năng này từ màn hình Desktop, ta thực hiện như sau: Click vào Start/Quản lý nhân sự/Kết chuyển giáo viên. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:

http://cdn.truelife.vn/file/201609/3087011/k_t_chuy_n_gi_o_vi_n.jpg?f=OoFCqf/ZM27|EaKvVuddBP9KBOWfycBjgAyVFu81k/oEALNYrOdWlNjtaK8SbSOz

 

Quản trị chọn giáo viên ở cột danh sách giáo viên năm học cũ và click http://cdn.truelife.vn/file/201312/2167883/n_t_chuy_n.png?f=aPb2jmZ5kXJugGdxCXsm/lLUHFgSPcXivQ3RsfJHrAM= để chuyển giáo viên lên năm học mới.