1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX8sn7Y9b6yi3WmrGutnG6cRlLNy7yREAbGEb5vzCiRx8
Giáo viên có phải nhập lại danh sách học sinh cho lớp học khi bắt đầu năm học mới hay không? (1302)
FAQ
1
0

Giáo viên có phải nhập lại danh sách học sinh cho lớp học khi bắt đầu năm học mới hay không? (1302)

Giáo viên không phải nhập lại danh sách học sinh cho lớp học khi bắt đầu một năm học mới. Quý thầy cô chỉ cần sử dụng chức năng kết chuyển học sinh từ năm học cũ lên năm học mới theo hướng dẫn như sau:

Quý thầy cô vào menu Start -> Qun lý nhà trường -> Qun lý hc sinh -> Kết chuyn hc sinh.

Trên giao diện chức năng, Quản trị viên sẽ chỉ ra với những học sinh được lên lớp thì sẽ vào lớp nào, với những học sinh không được lên lớp thì sẽ ở lại lớp nào trong năm học mới.

Để thực hiện chức năng này từ màn hình Desktop, ta thực hiện như sau: click vào Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học sinh/Kết chuyển học sinh. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:

Để kết chuyển cho một khối học nào đó, ta chọn khối học, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các lớp thuộc khối học đã chọn của năm học trước (VD trên là năm học 2012-2013); sau đó ở phần năm học mới (VD trên là năm học 2013-2014), với cột “Lưu ban” ta chọn lớp mà học sinh sẽ lưu ban, với cột “Lên lớp” ta chọn lớp mà học sinh sẽ được chuyển lên. Sau đó ta click “Kết chuyển” (Chú ý: Phải chọn lớp bằng cách tích vào ô ở cộtChọn), khi đó hệ thống sẽ tự động kết chuyển học sinh được lên lớp hoặc lưu ban đến các lớp mới đã chỉ định.

Ta có thể hiệu chỉnh kết quả kết chuyển bằng cách click “Hiệu chỉnh” , khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện:

Phần danh sách ở giữa sẽ hiển thị danh sách học sinh của lớp học thuộc năm học trước, phần danh sách phía trái là danh sách học sinh lưu ban vào lớp học của năm học hiện tại, phần danh sách phía phải là danh sách học sinh được lên lớp của năm học hiện tại. Để hiệu chỉnh, chọn một học sinh và click “<=” để đẩy học sinh vào lớp lưu ban hoặc “=>” để đẩy học sinh vào lớp được lên.