1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX/Mw9JO0B89smwFvBi/XKqikXEG/MznyVdkkYUK9zXlT
Tôi muốn chia sẻ bài viết của nhà trường trên trang Mạng giáo dục Việt Nam thì phải làm như thế nào? (3101)
FAQ
1
0

Tôi muốn chia sẻ bài viết của nhà trường trên trang Mạng giáo dục Việt Nam thì phải làm như thế nào? (3101)

Nhà trường có thể chia sẻ bài viết từ website trường mình lên trang Mạng giáo dục Việt Nam thông qua hộp Tin nhà trường.

http://cdn.truelife.vn/file/201312/2168717/box_tin_nh__tr__ng.png?f=9SHML4PdL7kJJKqJj1Iu0D32zH|p4uSadTQMkqYZWsHvg7mDm5OtO2bm9B/hm1sS

Để làm được điều này nhà trường thực hiện như sau:

  1. Gửi yêu cầu đến Ban quản trị vnEdu.
  2. Sau khi nhận được email xác nhận của Ban quản trị vnEdu nhà trường thao tác như sau:
  • Tạo bài mới, xem tài liệu hướng dẫn tại đây
  • Vào hệ thống Quảng trị nâng cao bằng cách click vào menu http://cdn.truelife.vn/file/201312/2168719/n_t_qu_n_tr__n_ng_cao.png?f=IdVKL0bizJdXdgZyc2TT8NSRPp/IfGHR5mYMS0CLiQetstq|nzW|9wRhsSP5dF/m
  • Mở ứng dụng Webtube/Pages tìm bài cần đăng và click vào nút sửa http://cdn.truelife.vn/file/201312/2168720/n_t_s_a_n_i_dung.png?f=G1C3tvckECzAEL8t3ID1aQQuxOrdUyfMehpJtp3wBB/HFX|0FI8g6kK6BXvmWeSC
  • Bấm vào mục Publish ta có giao diện như dưới đây:

http://cdn.truelife.vn/file/201312/2168721/giao_di_n_xu_t_b_n_box_tin_nh__tr__ng.png?f=aR36AwPwNtXfXqSPjolSf7z8zQEgeM1sG/NiHQijFPrO10YIym1k|5fPWpJGD|jVGsTNJl7TAsXjlwDyIdWguw==

  • Click vào tab On other sites views
  • Tại mục Tin nhà trường - http://vnEdu.vn click vào nút http://cdn.truelife.vn/file/201312/2168716/n_t_xu_t_b_n.png?f=0MfODL0mOjm80TCbvR6iLPbsgvsObgt2eXWmRQRpimXxJESGQj|EX/rnG6p8pPuc sao cho nút chuyển sang mầu đỏ