1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjXzD/cUX8yWCH90VYEJH0Ti3iZH|xTj8Vpc|JsAc/5huN
Tôi muốn khai báo học sinh nghỉ học, chuyển trường trong hè thì làm thế nào?
FAQ
0
0

Tôi muốn khai báo học sinh nghỉ học, chuyển trường trong hè thì làm thế nào?

Sau khi kết thúc một năm học, học sinh có thể xin nghỉ học hoặc chuyển trường sang trường khác vào thời điểm hè của năm học đó.
Vì vậy, quản trị viên nhà trường cần khai báo thông tin này cho học sinh để có số liệu báo cáo Nghỉ học, chuyển trường trong hè cũng như đảm bảo danh sách lên lớp trong năm học mới chính xác. Cách thực hiện như sau:
 - Bước 1: Chọn năm học cần khai báo học sinh chuyển trường, nghỉ học trong hè trên thanh Start như hình dưới. Ví dụ, muốn thêm thông tin các học sinh nghỉ học trong hè 2013-2014 thì phải chọn năm học là 2013-2014.


 - Bước 2: Nhập danh sách học sinh chuyển trường hoặc nghỉ hè, quản trị viên thực hiên như sau:
  •  Nghỉ học: Vào menu Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học sinh/Thôi học, nghỉ học, bảo lưu.
  •  Chuyển trường: Vào menu Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học sinh/Chuyển trường. Khi đó ta có giao diện sau

  • http://cdn.truelife.vn/file/201407/2490318/chuy_n_tr__ng.png?f=0trtcq55QBT3uH98eMPetTVGanWL0ZvCT4N5YPqPp2WmGs6YA3Y0xyb/MSmRGLL1

  • Bấm nút Thêm để nhập thông tin 1 học sinh chuyển trường (hoặc nghỉ học), ta có giao diên hộp nhập như sau:  • Nhập thông tin Khối, Lớp, Họ tên học sinh, Ngày chuyển trường (hoặc Ngày nghỉ học).
  • Chọn Học kỳ: Trong hè. Học sinh phải cỏ đủ điểm Tổng kết của năm học đó thì mới được khai báo chuyển trường (hoặc nghỉ học) trong hè.
  • Nhập đầy đủ các thông tin của học sinh cần Chuyển trường (hoặc Nghỉ học) rồi bấm nút Lưu.
Lưu ý: Nếu trường nào đã trót khai báo học sinh Chuyển trường/ Nghỉ học trong hè năm 2014-2015 trên năm 2015-2016 thì cần thực hiện lại như sau để đảm bảo số liệu báo cáo:
  • Mở năm học 2015-2016: Xóa dữ liệu học sinh đã khai báo trong danh sách Chuyển trường hoặc Nghỉ học trong hè.
  • Mở năm học 2014-2015: Khai báo lại toàn bộ các học sinh Chuyển trường hoặc Nghỉ học trong hè vừa bị xóa trên năm 2015-2016.