1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX/Mw9JO0B89smwFvBi/XKqjWyRG9o0mR8HaUsOF0iSpi
Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
1
0

Quên mật khẩu

Trong trường hợp quên mật khẩu khi đăng nhập, giáo viên thực hiện như sau:

1. Tài khoản admin, giáo viên có khai báo thông tin số điện thoại, địa chỉ email:

 • Truy cập vào địa chỉ http://vnedu.vn, bấm vào ô Đăng nhập bên cột  phải: Chọn Giáo viên đăng nhập
 • Trên form Đăng nhập, bấm vào liên kết Bạn quên mật khẩu?
 • Trong cửa sổ Quên mật khẩu, nhập vào Số điện thoại hoặc email của tài khoản cần lấy lại mật khẩu trong ô Số điện thoại hoặc email, rồi bấm nút Lấy lại mật khẩu:
  • Lấy lại Mật khẩu bằng số điện thoại:
   • Soạn tin nhắn có cú pháp như sau: TL QMK gửi 8099 (phí 1000đ/tin nhắn).
   • Nhập mã code mà hệ thống đã gửi về điện thoại di động vào ô Mobile code. Dưới dòng Vui lòng chọn tài khoản bạn muốn lấy lại mật khẩu, chọn tên tài khoản cần lấy Mật khẩu rồi bấm nút Tiếp tục.
   • Trong cửa sổ Xác nhận mật khẩu, nhập và xác nhận lại mật khẩu mới.
  • Lấy lại Mật khẩu bằng email:
   • Chọn tên tài khoản cần reset Mật khẩu rồi bấm nút Tiếp tục.
   • Gửi link tới hòm thư điện tử để reset password: hệ thống sẽ gửi link về hòm thư điện tử đã khai báo khi đăng ký. Khi đó, bấm vào đường link để nhập và xác nhận lại mật khẩu mới.

2. Tài khoản giáo viên không khai báo thông tin số điện thoại, địa chỉ email: Quý thầy/cô vui lòng liên hệ với quản trị nhà trường nhờ Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân.

3. Tài khoản admin không khai báo thông tin số điện thoại, địa chỉ email: Quý thầy/cô vui lòng liên hệ với VNPT tỉnh thành phố nhờ Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân. Thông tin liên hệ xem tại: http://vnedu.vn/lien-he/.

Lưu ý:

1. Để sử dụng được tính năng Quên mật khẩu thầy/cô cần cập nhật đầy đủ thông tin email và số điện thoại cá nhân. 
Cách thức thực hiện như sau:
Cách 1: Vào mục Hồ sơ nhân sự (Start/Quản lý nhân sự/Hồ sơ nhân sự) trong Quản lý nhà trường, cập nhật thông tin: số điện thoại di động, email.
Cách 2: Đối với giáo viên không vào được quản lý nhà trường, thầy/cô vui lòng liên hệ với quản trị phần mềm của nhà trường để được cập nhật thông tin hồ sơ theo hướng dẫn trên.

2. Trong trường hợp thầy/cô sử dụng cách thức lấy lại mật khẩu bằng email, nếu không thấy mail trong Hộp thư đến vui lòng kiểm tra email của hệ thống trong mục Spam.