1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceDQIdg89iTfo6BXTuX|LxBH
Gửi yêu cầu khởi tạo website
Website
0
0

Gửi yêu cầu khởi tạo website

Để gửi yêu cầu khởi tạo website trường học, chọn menu Trường học rồi bấm vào nút Đăng ký khởi tạo website để mở Trang gửi nội dung yêu cầu:

Trong cửa sổ này, bắt buộc phải nhập tất cả các thông tin đươc đánh dấu (*):

 • Tỉnh/Thành phố: Chọn Tỉnh/ thành phố mà trường học đang trực thuộc.
 • Quận/Huyện: Chọn Quận/Huyện mà trường học đang trực thuộc.
 • Tên trường: Nhập tên đẩy đủ của trường học. Ví dụ: THPT Lê Viết Thuật.
 • Địa chỉ: Nhập địa chỉ của trường học.
 • Số điện thoại: Nhập Số điện thoại của trường học hoặc Số điện thoại cá nhân của người gửi yêu cầu khởi tạo.
 • Chọn Mẫu giao diện: Chọn 1 trong 3 mẫu giao diện website có hình ảnh minh họa kèm theo muốn áp dụng cho trường học.
 • Logo: Nên sử dụng file png và có kích thước 92px x 92px.
 • Header: Nhập ảnh làm hình nên trên phần header của website. Tùy theo mẫu giao diện đã chọn cho website mà chọn kích thước ảnh header cho phù hợp, lưu ý:
  • Ảnh đưa lên phải được xử lý để dung lượng giảm thiểu.
  • Kích thước: chiều rộng <=980px; chiều cao >= 125px.
 • Giới thiệu về nhà trường: Nhập đủ thông tin cho tất cả các mục này.
 • Bấm nút Gửi để gửi các thông tin yêu cầu khởi tạo Website.

Sau khi nhận được thông tin yêu cầu tạo website, bộ phận kỹ thuật của Công ty VASC sẽ khởi tạo và gửi thông báo cho admin nhà trường theo đầu mối liên hệ đã dăng ký trên form yêu cầu. Lưu ý, mặc định người gửi yêu cầu khởi tạo sẽ là Người quản trị Website trường học.