1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocindqoF53A8DJRSG/qlC0Ej
VNPT An Giang
Liên hệ
0
0

VNPT An Giang

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 
 
Điện thoại : 0296.3.854.990 - 0941 799 696
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 18001260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại:  0296.3.854.990 - 0941 799 696
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
  • Tại địa phương:  0296.3.854.990 - 0941 799 696
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260
  • Email: hotline@vnedu.vn

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline