1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcociJenR2|nbar//5Br0wgXYf
VNPT Bà Rịa- Vũng Tàu
Liên hệ
0
0

VNPT Bà Rịa- Vũng Tàu

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 
 
Điện thoại: 0254.3.807.999
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0254.3.807.999
Hỗ trợ kỹ thuật
 
Điện thoại: 
Tại địa phương:  0254.3.807.999
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Diễn đàn:
Diễn đàn xếp thời khóa biểu: http://vnedu.vn/dien-dan/dien-dan-xep-thoi-khoa-bieu/

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline