1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocj9YHBMcOhvO4U1wErF646E
VNPT Bắc Giang
Liên hệ
0
0

VNPT Bắc Giang

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 091 673 6828
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Email: hotline@vnedu.vn
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 091 673 6828
Tổng đài hỗ trợ: 18001260
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline