1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocgWB7OXdJungBUzTtbZLyla
VNPT Bắc Kạn
Liên hệ
0
0

VNPT Bắc Kạn

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học

Điện thoại: 0945 534 465


Đăng ký khởi tạo website

Điện thoại: 1800 1260
Email: hotline@vnedu.vn
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
Hỗ trợ kỹ thuật:

Điện thoại: 
Tại địa phương: 0945 534 465
Tổng đài hỗ trợ 24/7: 18001260
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline