1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocivG01p00|zC4U1osqwV|su
VNPT Bạc Liêu
Liên hệ
0
0

VNPT Bạc Liêu

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0291 382 4848 - 0913 892 125
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 (24/7)
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0291 382 4848 - 0913 892 125
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0291 382 4848 - 0913 892 125
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline