1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocgbrHfXAt9B70ZNAlKHrr|a
VNPT Bắc Ninh
Liên hệ
0
0

VNPT Bắc Ninh

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0222 382 3132 - 091 734 3846
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Email: hotline@vnedu.vn
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
Hỗ trợ kỹ thuật:
 

Điện thoại: 

Tại địa phương: 0222 382 3132 - 091 734 3846
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline