1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcociL9xtlHQCOCXSkNNsjyU/y
VNPT Bến Tre
Liên hệ
0
0

VNPT Bến Tre

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 
 
Điện thoại : 0275.3.814.455
Đăng ký khởi tạo website

Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại : 0275.3.814.455
Hỗ trợ kỹ thuật: 
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0275.3.814.455
Tổng đài hỗ trợ: 18001260

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline