1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocgyHPoitu|BRdBD2HAwyfS1
VNPT Bình Định
Liên hệ
0
0

VNPT Bình Định

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0256 382 0347 - 0919 428 679
Đăng ký khởi tạo website
 

Điện thoại: 1800 1260

Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0256 382 0347 - 0919 428 679
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0256 382 0347 - 0919 428 679
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Email: hotline@vnedu.vn
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline