1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcoch3N/eWT01RI9md46XxC1ua
VNPT Cần Thơ
Liên hệ
0
0

VNPT Cần Thơ

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0292 381 2466 - 091 860 3636
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0292 381 2466 - 091 860 3636
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0292 381 2466 - 091 860 3636
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Email: hotline@vnedu.vn
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline