1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcochYYQ1jBQkwWJkaAdGDrmAV
VNPT Cao Bằng
Liên hệ
0
0

VNPT Cao Bằng

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học

Điện thoại: 0912 40 44 66
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại: 0912 40 44 66
Hỗ trợ kỹ thuật:

Điện thoại: 
Tại địa phương: 0912 40 44 66
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Email: hotline@vnedu.vn
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline