1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocgb2Q1uOX|W2ReJ6fGTdrXI
VNPT Đà Nẵng
Liên hệ
0
0

VNPT Đà Nẵng

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0236 383 2727 - 0236 3 810 817 - 0913 477 577 - 0914 113 255
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0236 383 2727 - 0236 3 810 817 - 0913 477 577 - 0914 113 255
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0236 383 2727 - 0236 3 810 817 - 0913 477 577 - 0914 113 255
Tổng đài hỗ trợ: 18001260
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline