1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocjvFaF3DkqluXIDVOcL5fDW
VNPT Đắk Nông
Liên hệ
0
0

VNPT Đắk Nông

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0261 354 5145 - 0888.121.248
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0261 354 5145 - 0888.121.248
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0261 354 5145 - 0888.121.248
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline