1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocj/VjFvz2delscB2jf2HfY2
VNPT Điện Biên
Liên hệ
0
0

VNPT Điện Biên

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học

Điện thoại:  0913 034 868
Email: hotline@vnedu.vn
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại: 0913 034 868
Hỗ trợ kỹ thuật:

Điện thoại: 
Tại địa phương: 0913 034 868
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Email: hotline@vnedu.vn
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline