1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocihcIRNGTxajBNk1H8DlC40
VNPT Gia Lai
Liên hệ
0
0

VNPT Gia Lai

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học

Điện thoại: 0943 076 807
Đăng ký khởi tạo website

Điện thoại: 0943 076 807 hoặc tổng đài hỗ trợ 18001260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại: 0943 076 807
Hỗ trợ kỹ thuật:

Điện thoại: 
Tại địa phương: 091 427 0567 
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 (24/7)
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline