1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcochOfFGAdUN/7cWe|uGF0l8z
VNPT Hà Giang
Liên hệ
0
0

VNPT Hà Giang

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học

Điện thoại: 0219 386 3777 - 091 684 7222
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại: 0219 386 3777 - 091 684 7222

Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0219 386 3777 - 091 684 7222
Tổng đài hỗ trợ: 18001260
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline