1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocinr1W35ZKqZ3PqdMI1pc2y
VNPT Hà Tĩnh
Liên hệ
0
0

VNPT Hà Tĩnh

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0239 385 5108
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0239 385 5108
 
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0239 385 5108
Tổng đài hỗ trợ: 18001260
Diễn đàn:
 

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline