1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcochxryZsW|rAA9dNloZDoGBN
VNPT Hải Dương
Liên hệ
0
0

VNPT Hải Dương

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học

Điện thoại: 0913 269 655
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại:  0913 269 655
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương:  0913 269 655
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Diễn đàn:
 

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline