1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocgmq9XlFeVTZMmU|d|zZJfQ
VNPT Hải Phòng
Liên hệ
0
0

VNPT Hải Phòng

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học

Điện thoại: 091 990 0389
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại: 091 990 0389
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 091 990 0389
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline