1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocihUbaIdN7vuj5dA0P7mXC3
VNPT Khánh Hoà
Liên hệ
0
0

VNPT Khánh Hoà

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0258-3811391; 0258-3824379
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0258-3811391; 0258-3824379
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0258-3822177; 0258-3824379; 0258-3811391 
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline