1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcoci6GMAkqzuR7ukK1AWtWvR1
VNPT Kiên Giang
Liên hệ
0
0

VNPT Kiên Giang

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học

Điện thoại: 0913 333 605
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 (24/7)
 
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại: 0913 333 605
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0913 333 605
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline