1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocgS7cJhp6SHVko8pYP/Sbtp
VNPT KonTum
Liên hệ
0
0

VNPT KonTum

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0260 383 5898 - 0913444949
 
Đăng ký khởi tạo website

Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0260 383 5898 - 0913444949
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0260 383 5898 - 0913444949
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Diễn đàn:
 

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline