1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocjvWJWRsucYKB/qrn7mMJnb
VNPT Lai Châu
Liên hệ
0
0

VNPT Lai Châu

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0213 379 9778 - 091 577 1799
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 (24/7)
 
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0213 379 9778 - 091 577 1799
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại:  
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 (24/7) 
Diễn đàn:
 

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline