1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocgfxIboMzaNlj5VPv9m7xn4
VNPT Lạng Sơn
Liên hệ
0
0

VNPT Lạng Sơn

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0205 3 715 135 - 0913 277 678 
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 
Email: hotline@vnedu.vn 
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0205 3 715 135 - 0913 277 678 
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương: 0205 3 715 135 - 0913 277 678
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Email: hotline@vnedu.vn 
Diễn đàn:
 

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline