1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocjJCTTQSAiQOQ4KmTJwFp2I
VNPT Nghệ An
Liên hệ
0
0

VNPT Nghệ An

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học
 
Điện thoại: 0238 3 838 083 - 0912 789 236
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 (24/7)
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0238 384 2775 - 0912 789 236
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
Tại địa phương:  0912 789 236
Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline