1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocjbbsvk3cMbG8qOxNO4Ycfk
VNPT Ninh Bình
Liên hệ
0
0

VNPT Ninh Bình

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 
 
Điện thoại : 0229 387 1289 - 091 329 2585
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 (24/7)
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại: 0229 387 1289 - 091 329 2585
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
  • Tại địa phương: 0229 387 1289 - 091 329 2585
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
  • Email: hotline@vnedu.vn

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline