1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocjbSLddoPwkUO3qXRdibbOG
VNPT Phú Thọ
Liên hệ
0
0

VNPT Phú Thọ

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 

Điện thoại : 0210 385 9189 - 091 666 3689
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 (24/7)
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại: 0210 385 9189 - 091 666 3689
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
  • Tại địa phương: 0210 385 9189 - 091 666 3689
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Email: hotline@vnedu.vn
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline