1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocg/sHsxlnJwWI9OTmiXhRwa
VNPT Phú Yên
Liên hệ
0
0

VNPT Phú Yên

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 
 
Điện thoại : 0257 382 3440 - 091 468 3979
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 (24/7)
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại:  0257 382 3440 - 091 468 3979

Hỗ trợ kỹ thuật:

Điện thoại: 
  • Tại địa phương: 0257 382 3440 - 091 468 3979
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
Email: hotline@vnedu.vn
Diễn đàn:

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline