1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcoch8uTTrCBu70w2vkypsdH8s
VNPT Quảng Bình
Liên hệ
0
0

VNPT Quảng Bình

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 
 
Điện thoại : 0232 3850189 - 091 5117333
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại:   0232 3850189 - 0915117333
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
  • Tại địa phương: 0232 3850189 - 091 5117333
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260
  • Email: hotline@vnedu.vn

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline