1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocgBp7dm66e6lrb/|1jNHaY7
VNPT Quảng Ngãi
Liên hệ
0
0

VNPT Quảng Ngãi

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 
 
Điện thoại : 091 423 3744
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 (24/7)
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại:  091 423 3744
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
  • Tại địa phương: 0914 067 117
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
  • Email: hotline@vnedu.vn

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline