1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcochVq9hR4F0jGQsNgIj5AHlU
VNPT Quảng Trị
Liên hệ
0
0

VNPT Quảng Trị

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 
 
Điện thoại : 0233.66.88.66 - 0949723555
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 (24/7)
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu
 
Điện thoại: 0233.66.88.66 - 0949723555
Hỗ trợ kỹ thuật:
 
Điện thoại: 
  • Tại địa phương: 0233.66.88.66 - 0949723555
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
  • Email: hotline@vnedu.vn

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline