1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocgZfaLRkrHQD0oTV8OS5x35
VNPT Sơn La
Liên hệ
0
0

VNPT Sơn La

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 

Điện thoại : 0947 070 203
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260 (24/7)
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại:  0947 070 203
Hỗ trợ kỹ thuật:

Điện thoại: 
  • Tại địa phương: 0947 070 203
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
  • Email: hotline@vnedu.vn

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline