1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcochUi24WCr2CeieteAzPsgk|
VNPT Thái Nguyên
Liên hệ
0
0

VNPT Thái Nguyên

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học:

 
SĐT: 0946 23 66 88
 

Đăng ký khởi tạo website:

SĐT: 18001260 (24/7)
Email: hotline@vnedu.vn

Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu:

SĐT: 0946 23 66 88

Hỗ trợ kỹ thuật:

 
Điện thoại: 
  • Tại địa phương: 0946 23 66 88
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
  • Email: hotline@vnedu.vn

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline