1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcociqizTQdwmVRpgN72Bgg9pW
VNPT Thanh Hoá
Liên hệ
0
0

VNPT Thanh Hoá

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 

 
Điện thoại : 091 972 5468 - 0237 371 7777

Đăng ký khởi tạo website 

Điện thoại: 1800 1260 (24/7)

Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu 

Điện thoại: 091 972 5468 - 0237 371 7777

Hỗ trợ kỹ thuật: 

Điện thoại: 
  • Tại địa phương:  091 972 5468 - 0237 371 7777
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260 (hố trợ 24/7)
  • Email: hotline@vnedu.vn

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline