1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcocgXzW3MNDl2I6dOfIo6Xli9
VNPT Tiền Giang
Liên hệ
0
0

VNPT Tiền Giang

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 

Điện thoại : 0917 727 170 
Đăng ký khởi tạo website
 
Điện thoại: 1800 1260
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại:  0917 727 170 
Hỗ trợ kỹ thuật:

Điện thoại: 
  • Tại địa phương:  0917 72 71 70
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
  • Email: hotline@vnedu.vn

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline