1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX5qmdInAwCsALWhDpypcochbCjufJN6IgdX2u/6N5Fen
VNPT Trà Vinh
Liên hệ
0
0

VNPT Trà Vinh

Đăng ký sử dụng phân hệ quản lý trường học 

Điện thoại : 0919 89 55 55

Đăng ký khởi tạo website 

Điện thoại: 18001260 (24/7)
Đăng ký sử dụng ứng dụng Thời khóa biểu

Điện thoại:  0919 89 55 55
Hỗ trợ kỹ thuật:

Điện thoại: 
  • Tại địa phương:  0919 89 55 55
  • Tổng đài hỗ trợ: 18001260 
  • Email: hotline@vnedu.vn

Hỗ trợ Dịch vụ

  • Thu Hiền

    Offline

  • Thúy Hà

    Offline