1
1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceBNf|tvjKZ5Z0NS2qdcCTSZ
Sổ liên lạc
0

Sổ liên lạc

Mi hc sinh có mt b H sơ cha thông tin v quá trình hc tp ca mình gi là Hc B Đin T (HBĐT).

ng dng s liên lạc (SLL) giúp ph huynh tra cu thông tin trong HBĐT ca con mình.

Đ có th tra cu thông tin ca hc sinh, ph huynh cn phi đăng ký s dng S liên lc đin t (vnEdu) thông qua: giáo viên ch nhim, nhà trường.

Sau khi đăng ký SLL, ph huynh s có th cp nht thông tin hc tp ca con mình thông qua nhiu phương tin khác nhau:

  • WEB: Tra cứu điểm của học sinh qua giao diện web tại địa chỉ http://vnedu.vn/so-lien-lac/ bằng cách nhập vào mã số học sinh hoặc số điện thoại đã đăng ký với nhà trường ở cột bên tay trái.
  •  SMS: B m phi cung cp s đin thoi di đng đ làm tài khon và chính là s đin thoi nhn các bn tin SMS (MT) thông báo đim s, đim danh, lch hc...
  • TV: Có th m ng dng S liên lc trên MyTV đ xem Hc b đin t ca các con.
Mời các quý vị PHHS và các em học sinh tham khảo cách tra cứu Sổ liên lạc điện tử tại đây: http://vnedu.vn/huong-dan-su-dung/huong-dan-tra-cuu-dich-vu-so-lien-lac-dien-tu
Tra cứu kết quả học tập