1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX6agVJ|p2H7j1e|nyJdLi41pUr9EAWzZ6V/nC4o3Pj3F
Trường THCS Lương Quới
Huyện Giồng Trôm
0

Trường THCS Lương Quới

Lịch sử thành lập

Trường được thành lập 1985. Tiền thân là trường cấp 1-2 Lương Quới

Huân huy chương

Cờ thi đua của Thủ Tướng Chính Phủ, bằng khen UBND tỉnh Bấn Tre

Cựu học sinh tiêu biểu

Thái Thị Thùy Hương

Cơ sở vật chất

01 Phòng BGH, 01 Phòng GV, 01 Phòng thư viện, 01 Phòng tin học, 01 Phòng Thiết bị, 01 Phòng thực hành, 9 phòng học

Địa chỉ
Ấp Đồng Nhơn xã Lương Quới Huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre
Email
hoaiphong117111@gmail.com