1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceCCmfE7hO0ssH38Ox1PK46/
Trường học
0
0

KHỞI TẠO WEBSITE

Đối với các trường sử dụng dịch vụ vnEdu sẽ được cung cấp website trường học miễn phí sau khi gửi thông tin đăng ký.
  • Để gửi yêu cầu khởi tạo website, mời các thầy, cô làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Để tìm kiếm địa chỉ Website và Phần mềm Quản trị website trường mình, thực hiện như sau:  
    • Trong cửa sổ danh sách website trường học, chọn Tỉnh/thành và Quận/huyện mà trường trực thuộc, gõ từ khóa tên trường trong ô tìm kiếm rồi bấm nút Lọc.
    • Từ danh sách kết quả bấm chuột vào tên trường cần tìm để xem nội dung thông tin nhà trường gửi đăng ký website, địa chỉ website, địa chỉ quản trị website trong cửa sổ tương ứng.
Đăng ký

KẾT QUẢ TÌM KIẾM