1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceCZbcXSwVima/M7cWOJex8k
Tuyển sinh 10 Bà Rịa Vũng Tàu
0
0
Tra cứu kết quả học tập

THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ DỰ THI LỚP 10 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

STT Môn CH1 CH2

THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ DỰ THI LỚP 10 THPT

STT Tên trường THPT Thông tin NV1
Tổng số ĐK trực tiếp Đang thi chuyên Thi đỗ chuyên Tổng số dự thi
Gõ Enter để gửi, Shift + Enter để xuống dòng.