1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceB9/5K6zsSxl1Id2LjG5xu2
Dòng thời gian
Diễn đàn
1
1

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

hotline@vnedu.vn

Các ứng dụng mới hỗ trợ Giáo viên và Phụ huynh học sinh trên hệ sinh thái vnEdu:

vnEdu Teacher - Ứng dụng Quản lý nhà trường vnEdu trên điện thoại di động dành cho Giáo viên:

   Thiết bị IOS

vnEdu Connect -Ứng dụng sổ liên lạc (SLL) giúp phụ huynh tra cứu điểm thi và trải nghiệm nhiều tiện ích khác như:

- Điểm danh, xin nghỉ phép cho con
- Xem thời khóa biểu cho con
- Trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh khác...

   Thiết bị IOS

Gõ Enter để gửi, Shift + Enter để xuống dòng.

QUẢNG CÁO